Budúcnosť moderného facility manažmentu začína práve teraz

Do správy budov hovoria nové technológie, hovorí Václav Trávnik, výkonný šéf OKIN FACILITY. Václav Trávník je výkonným riaditeľom a podpredsedom správnej rady Okin Facility.

Václav Trávník je výkonným riaditeľom a podpredsedom predstavenstva spoločnosti OKIN FACILITY. Spoločnosť sa špecializuje na správu a údržbu budov, podporné a administratívne služby, bezpečnostné služby, recepciu, helpdesk a upratovanie. Oblasť, v ktorej pôsobí už mnoho rokov, sa v súčasnosti dynamicky mení. Do popredia vstupujú dáta alebo internet vecí. "Facility management už nebude robiť niekto, kto nemá prístup k dátam alebo nemá vysokú kvalifikáciu," hovorí muž zodpovedný za kancelárie v šiestich európskych krajinách.

V roku 2003 mala spoločnosť v Prahe a okolí 200 zamestnancov. Teraz má takmer 3 000 zamestnancov v šiestich krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Aký je príbeh jej rastu?

Myslím si, že k tomu najviac prispel náš majiteľ, ktorý od začiatku vsadil na expanziu smerom na východ. To sa ukázalo ako hlavný predpoklad úspechu. Aj jeho neustály tlak na hľadanie nových trendov bol silným hnacím motorom nášho dlhodobého smerovania. A v neposlednom rade je to aj princíp vnímania konkurencie. Vždy sme išli vlastnou cestou, aby sa konkurencia obzerala na nás a nie my na nich. Taktiež sa držíme hesla, že len spokojní zamestnanci sú schopní zaručiť špičkovú kvalitu poskytovaných služieb. Preto si dlhodobo budujeme vzťahy s vlastnými ľuďmi. To všetko má za následok neustály dvadsaťpercentný ročný rast tržieb.

Mnohé spoločnosti majú problém nájsť zamestnancov, nie ste už na strope?

To určite nie sme. Ide o to, že používame inteligentné technológie, ktoré nám pomáhajú. Nie je to tak, že by sme mali iný čistič ako napríklad naši konkurenti, ale dokážeme ho lepšie spravovať. Rovnako je to aj s technikou. Ten náš nezaskrutkuje skrutku 20-krát rýchlejšie ako iný. Ale tým, že presne vie, čo kedy urobí, vstupuje do procesu údržby maximálna efektivita. Takisto dokážeme podrobne digitálne zaznamenávať každú našu službu za dlhé obdobie, takže vieme, čo sa stalo povedzme pred piatimi rokmi na zákazkách v ktorejkoľvek z našich regionálnych pobočiek. Výhoda takéhoto riadenia služieb je teda aj v celkovom porovnaní pobočiek medzi sebou.

Spoločnosť OKIN FACILITY získala ocenenie Slovak Business Superbrands 2019. Čo to pre vás znamená?

Myslím si, že toto ocenenie je dôkazom správnosti našej orientácie na moderné technológie. V posledných rokoch sa nám darí získavať klientov na Slovensku technológiami, ktoré naša konkurencia buď nemá, alebo s nimi nepracuje v takom rozsahu ako my. Tým pádom je o nás jednoducho väčší záujem. Ďalším dôvodom je stabilita našich ľudí, najmä na manažérskych pozíciách. Napríklad ja tu pracujem už desať rokov a nižší a stredný manažment sa za dobu našej existencie prakticky nezmenil. Takže sa nám darí získavať dôveru našich klientov a s tým súvisia aj ocenenia, ako je toto. Ale podobné sme získali napríklad aj v Poľsku.

Povedali ste, že bolo správnym rozhodnutím majiteľa zamerať sa na východ. V čom vidíte výhody Východu oproti Západu?

Na Západe je aj náš priemysel veľmi sofistikovaný. Ale čím ďalej na východ idete, tým ste priekopníckejší. Tam outsourcing v našom poňatí práve prichádza spolu s veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Takže my sme tí, ktorí určujú trend, a konkurencia je opäť nútená jednoducho nasledovať.

Aký význam má pre vaše odvetvie digitalizácia? Prečo ste sa pustili do vývoja nových nástrojov?

Som človek, ktorý chce mať prehľad. Ak ste zodpovedný za šesť krajín a do každej z nich je to tisíc kilometrov, môžete sa spoľahnúť buď na to, čo vám o situácii klientov povedia vaši zamestnanci, alebo na veľmi presné údaje. Digitálne a nezávislé a generované našimi vlastnými softvérovými nástrojmi, ktoré sme vytvorili pre tieto potreby.

Hovoríte o nástroji s názvom Drive?

Drive poskytuje technickú správu a údržbu zariadení a technológií. Dnes ho môžeme upraviť tak, aby sme dokázali naplánovať akúkoľvek činnosť, s ktorou naši zamestnanci prídu do styku. To zahŕňa podrobný itinerár pre každý krok činnosti. Ak teda prídete k nášmu klientovi ako úplne nový zamestnanec a máte opraviť napríklad klimatizáciu, jednoducho spustíte Drive na svojom telefóne, prečítate si NFC kód a budete vedieť bod po bode, čo máte urobiť. Potvrdíte, urobíte, uložíte a je to. Je to v podstate ako rozvrh hodín. Ušetrí nám to aj kapacitu na školenie zamestnancov.

Čo pre vás znamená internet vecí?

Pokiaľ ide o využívanie technológií internetu vecí v správe budov, odvažujeme sa nazvať doslova priekopníkmi. Na začiatku všetkého bolo rozhodnutie nepoužívať prispôsobené riešenia IoT od externých výrobcov, pretože cena zariadení je zvyčajne taká vysoká, že si ich nemôžeme dovoliť zahrnúť do zmluvy pre klienta. Stále musíme byť konkurencieschopní. Preto sme interne zostavili tím ľudí, ktorí sú schopní vytvoriť naše vlastné zariadenia IoT.

Aké ťažké bolo vytvoriť a udržať tento tím?

Už som spomínal, že nižší a stredný manažment v našej spoločnosti je v podstate nemenný, a preto veľmi dobre rozumie spoločnosti zvnútra. Takže potom stačí priviesť do spoločnosti niekoho, kto sa vyzná v technológiách, a spojiť všetkých do tímu, aby vytvorili požadované riešenie. V skutočnosti bola drvivá väčšina nástrojov, ktoré používame, vyvinutá vo firme. Niekedy je pravda, že vývoj je náročný na čas a ľudské zdroje. Ale máme majiteľa, ktorý je za to, aby sa neustále inovovalo. To nám dáva obrovskú slobodu a výsledky sa nakoniec vždy dostavia.

Kde využívate zariadenia internetu vecí?

Najmä v oblasti čistenia. Keď máte veľký počet pobočiek, musíte upratovať od pol ôsmej do ôsmej ráno, takže potrebujete vedieť, či tam bol náš zamestnanec dve minúty po pol ôsmej. A viete to tak, že manažér dostane oznámenie na svoj telefón alebo počítač na základe toho, kde a kedy zamestnanec upratoval. Internet vecí využívame aj pri upratovaní. Máme veľa čistiacich strojov, kosačiek, traktorov na údržbu a podobne. Jedno z našich riešení dokáže povedať: traktor sa pohol o toľko hodín a skončil o toľko hodín. Takže vďaka týmto údajom vieme, koľko majú stroje takpovediac najazdených kilometrov a kedy budú potrebovať pravidelnú údržbu a mnoho ďalších informácií.

Od zhromažďovania údajov si sľubujete, že budete predchádzať poruchám v budovách. Ako systém funguje?

Aby sme to mohli klientovi sľúbiť, musíme najprv poznať budovu. Urobíme pasportizáciu, zadáme údaje do nášho systému a máme určitý východiskový stav. Zjednodušene povedané, vieme, ako dlho vydrží napríklad kotol alebo klimatizácia, kým sa opraví alebo vymení, a klienta na to vopred upozorníme. Na základe objemu údajov a ich priebežného zberu sa neustále učíme a spresňujeme.

Čo všetko môžete sledovať?

Napríklad celkový stav zariadenia, vlhkosť, teplotu alebo pomocou termovíznych kamier zahrievanie zariadenia. Tým sa opäť dá predpovedať napríklad trenie ložísk alebo preťaženie výkonu.

Prečo vaše odvetvie ako celok tak výrazne rastie? Hľadajú spoločnosti úspory?

Je to kombinácia viacerých faktorov. Po prvé, nové zariadenia sú oveľa sofistikovanejšie a spoločnosti už nemôžu zveriť ich servis len tak niekomu. Ďalším faktorom je, že spoločnosti potrebujú vyrábať v konjunktúre a zdroje, ktoré predtým využívali "vo vlastnej réžii", sa presunuli na iné úlohy a častejšie sa využívajú externe. To všetko potom súvisí s celkovým nedostatkom pracovnej sily na trhu, čo paradoxne tiež pomáha.

Keď sa pozriete na budúcnosť vášho odvetvia, aká bude?

Určite ho čaká masívna digitalizácia a automatizácia. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu sa budú musieť všetky pracovné postupy automatizovať. Napríklad prečo by mal niekto fyzicky kontrolovať kotolňu, keď stačia senzory a snímače. Človek príde len vtedy, keď sa niečo deje. Rovnako to bude aj s robotmi. Napríklad strážnikov môžu z veľkej časti nahradiť drony. Potom je tu fenomén inteligentných budov. Tie sa dokážu riadiť de facto samy. Správu budov už nebude vykonávať niekto, kto nemá prístup k údajom alebo nemá vysokú kvalifikáciu.

Naopak, môže byť vašou nevýhodou, že firmy dostanú drony, roboty a senzory a už vás nebudú potrebovať?

Aj ja som o tom premýšľal. Ale pozrite sa, my sme tí, ktorí zvyčajne tlačia našich klientov, aby si zaobstarali technológiu. Aby sme ušetrili peniaze, optimalizovali. Možno aby sme používali senzory na zisťovanie pohybu ľudí v určitej oblasti a upratovali len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Chápem, že takto ešte často neuvažujú. Majú svoju hlavnú činnosť a v tej sú dobrí. Ak chcú byť ďalej, nemôžu strácať čas a energiu na veci okolo, ako je správa budov. Na to sme tu my. Facility management bude o kvalifikovaných ľuďoch, ktorí dokážu komunikovať s technológiami a dokážu zlepšovať prostredie, v ktorom ľudia žijú.

Vy sa však tiež podieľate na ECS. O čo ide?

European Customer Synergy (ECS) je spoločný podnik súkromných spoločností v oblasti facility managementu. Vďaka tomuto zoskupeniu sme schopní pokryť akúkoľvek zákazku v celej Európe a na druhej strane ponúknuť ostatným partnerom možnosť využívať naše regionálne pobočky. Mimochodom, v poslednom čase sme so spoločnosťou ECS zaznamenali veľký úspech. Všetkým našim partnerom sme poskytli technologické riešenie v podobe služieb HelpDesk a ServiceDesk. Teraz môžeme spoločne využívať jednotný systém riadenia technickej údržby, ktorý sme vyvinuli v spoločnosti OKIN FACILITY.