Drive!

Unikátny nástroj pre efektívne riadenie a meranie dodávaných služieb technickej správy.

Spoločnosť OKIN sa dlhodobo zaoberá riadeným zvyšovaním produktivity práce svojich zamestnancov na zákazkách, kde riešime technickú správu budov pre klientov. Projekt, ktorý túto problematiku rieši, nazývame DRIVE !. Pre zavedenie DRIVE! na zákazkách je dôležité vloženie informácií vyplývajúcich z pasportizácie objektov a zaevidovanie všetkých činností, ktoré je nutné v rámci technickej správy budov vykonávať do Prevádzkového systému OKIN FACILITY. Aktuálne požiadavky klienta sú spravidla riešené pomocou Helpdesku.

Pravidelné úkony vygenerované na dennej báze z Prevádzkového systému OKIN FACILITY a aktuálne úkony vyplývajúce z Helpdesku sú priraďované buď automaticky alebo prostredníctvom dispečera konkrétnemu údržbári do jeho mobilného zariadenia a ten potom celý proces opravy alebo pravidelnej údržby ONLINE zdokumentuje vo svojom mobilnom zariadení v priebehu výkonu. Softvér pre projekt DRIVE! je vytvorené na základe dlhoročných skúseností našej spoločnosti v oblasti Facility Managementu.

Firemní používatelia majú vďaka DRIVE! vždy dokonalý prehľad

Pravidelné zasielanie dashboardu udržuje našich klientov neustále "v obraze". Majú dokonalý prehľad o prebiehajúcich úkonoch na svojich zákazkách a môžu si tiež kedykoľvek vyžiadať podrobný report.

Kontaktujte nás

A vyžiadajte si viac informácií o riešení DRIVE!