Digitalizace v OKIN FACILITY

Budoucnost začíná právě teď.

V OKIN FACILITY již nyní aktivně využíváme celou řadu moderních technologií, které ve velmi blízké budoucnosti významným a pozitivním způsobem ovlivní poskytování služeb Facility Managementu.

5. listopadu proběhla konference na téma Průmysl a digitální transformace pod záštitou týdeníku Euro a společnost OKIN FACILITY byla hlavním partnerem této akce. Našim zástupcem mezi řečníky byl ředitel strategického obchodu Tomáš Polák, který představil náš postoj k novým technologiím a obecně k digitalizaci v kontextu s poskytováním moderního facility managementu. Ale probíralo se i mnoho jiných, zajímavých témat.

Má digitalizace pro naše odvětví skutečně tak zásadní význam?

Rozhodně ano. Digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování vnitrofiremních i externích procesů. Cílem je snížení nákladů v kombinaci se zvýšením efektivity a klientské spokojenosti.

Přínos digitalizace je tedy enormní a vzhledem k neustálému vývoji technologií bude její význam i nadále růst. Pokud digitalizaci správně uchopíme a následně aplikujeme, získáme ohromný potenciál jak neustále zvyšovat efektivitu a rozvíjet služby v oblasti Facility Managementu.

Digitalizace výroby a služeb (společně s konceptem Internet of Everything) je také základním pilířem trendu, nazývaného jako Průmysl 4.0 (takzvaná 4. průmyslová revoluce).

0%
evropských výrobců považuje již nyní Průmysl 4.0 za velkou příležitost
0%
očekávaný podíl "data-driven" rozhodnutí ve výrobním procesu do roku 2020

Počet odborníky odhadovaných IoT zařízení v roce 2020

0

Dobrý tým je při digitalizaci naprosto klíčový

Mé první seznámení s FM systémy v OKIN FACILITY se odehrálo již před více než sedmi lety a mohu zodpovědně říci, že od té doby urazil tento specifický obor pořádný kus cesty.

Zpočátku totiž existovaly jen velmi jednoduché helpdesky, které reagovaly pouze na klientské požadavky. Už tenkrát se sice tu a tam objevovaly pokusy rozšířit je o sledování nákladů (a s tím souvisejících schvalovacích procesů) nebo o možnost plánování pravidelných úkonů navázaných na legislativu, ale v podstatě šlo stále o pouhá „baby" řešení.

Martin Polepil
IT&S Manager v OKIN FACILITY

Technologie, které v OKIN FACILITY využíváme v procesu digitalizace

Věříme, že systematický sběr dat a jejich následná analýza vždy povede nejen ke zvyšování efektivity, ale především k trvalému růstu spokojeností u zákazníků.

S tímto cílem vytváříme naše technologie.

HD/PSI

Unikátní nástroj pro efektivní řízení a měření dodávaných služeb technické správy.

INTERNET VĚCÍ (IoT)

V OKIN FACILITY dokážeme již nyní aktivně využívat internet věcí u celé řady našich zákazníků.

Naši klienti již znají výhody digitalizace

Prvky IoT máme aktuálně nasazeny v desítkách provozoven našich zákazníků.

Digitalizace může přinést celou řadu výhod i vám

Zaujaly vás výhody digitalizace v rámci našich služeb? Kontaktujte nás. Rádi si s vámi sjednáme schůzku, na které vám sdělíme celou řadu dalších zajímavých informací o této problematice.