Drive!

Unikalne narzędzie zapewniające efektywne zarządzanie i pomiar usług dostarczanych przez zarządzanie techniczne.

Firma OKIN od dawna angażuje się w kontrolowany wzrost wydajności naszych pracowników związany z technicznym zarządzaniem obiektami zgodnie z zamówieniami Klientów. Aby zaimplementować DRIVE! w ramach zamówienia konieczne jest wprowadzenie informacji wynikających z inwentaryzacji obiektów i zgłoszenie ich w systemie operacyjnym OKIN FACILITY. Indywidualne zamówienia Klientów mogą być w danym momencie rozwiązywane za pośrednictwem naszego Helpdesk.

Regularne zadania generowane codziennie z systemu operacyjnego OKIN FACILITY są przypisywane automatycznie lub za pośrednictwem supervisora do określonego technika obsługi na swoim urządzeniu mobilnym. Supervisor będzie wówczas dostarczał kompleksowy i zaktualizowany raport online dotyczący ogólnej naprawy lub regularnej procedury konserwacji w swoim urządzeniu mobilnym podczas wykonywania przydzielonego zadania. Oprogramowanie dla DRIVE! Projekt opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu w obszarze Facility Management.

DRIVE! zapewnia doskonałą informację dla użytkowników korporacyjnych w dowolnym momencie

Otrzymując regularnie raporty z pulpitów nawigacyjnych, nasi Klienci są zawsze na bieżąco. W związku z tym mają doskonały przegląd działań prowadzonych na ich zlecenia, a ponadto mogą wymagać bardzo szczegółowego raportu w dowolnym momencie.

Kontakt

I zapytaj o więcej szczegółów na temat rozwiązania DRIVE!