Drive!

Уникален инструмент за ефективно управление и измерване на услугите, доставени чрез техническо управление.

Дълго време фирма ОКИН беше ангажирана в контролирано увеличение подобряването на нашите служители за поръчките на клиентите ни, свързани с техническо управление на съоръженията/помощните активи. Проектът, отговорен за този проблем, се нарича DRIVE!. За да прокарате DRIVE! в поръчката, е необходимо да добавите информация, която е в резултат на съоръжения за прием на стока и да се докладва в операционната система на ОКИН ФАСИЛИТИ. Индивидуални искания, които клиентите може да предявят, се разрешават навреме чрез нашето Информационно бюро (Helpdesk).

Обикновените задачи, генерирани всекидневно от операционната система на ОКИН ФАСИЛИТИ, са или възложени автоматично, или чрез контролер на определен оператор по поддръжката на мобилното им устройство. Операторът тогава ще предостави подробен и обновен ОНЛАЙН доклад за цялостната процедура по поправка или обичайна поддръжка на мобилното си устройство, докато изпълнява възложената задача. Софтуерът за проекта DRIVE! е базиран на нашият дългосрочен опит в областта на Фасилити мениджмънт.

DRIVE! гарантира перфектната информация за корпоративни потребители по всяко време

Получавайки редовно доклади на таблото, нашите клиенти са винаги в течение. Съответно, те имат перфектен изглед за дейностите, извършвани по техните поръчки и, в допълнение, могат да изискват по-подробен доклад по всяко време.

Свържете се с нас

И поискайте още подробности за решението DRIVE!