Дигитализация в ОКИН ФАСИЛИТИ

Бъдещето започва точно сега.

ОКИН ФАСИЛИТИ вече активно използва цял набор от модерни технологии, които ще имат забележително и положително влияние върху услугите, предоставени чрез Фасилити мениджмънт в много близкото бъдеще.

На 5 ноември се проведе Конференцията за индустрията и цифровата трансформация от Euro Journal и OKIN FACILITY беше основен партньор на събитието. Наш представител сред лекторите беше Томаш Полак, стратегически бизнес директор, който представи нашия подход към новите технологии. Той акцентира основно върху начина на дигитализация в съвременния фасилити мениджмънт. Бяха обсъдени и много други интересни теми.

Дигитализацията в нашата индустрия наистина ли е толкова жизненоважна?

Да, определено. Дигитализацията е търсенето на варианти, базирани на дигитални технологии, които правят вътрешните, както и външните процедури по-ефективни. Целта е да се намалят разходите и да се подобри ефикасността и удовлетвореността на клиентите.

Затова, дигитализацията носи огромни ползи и би трябвало да има по-голяма значимост, вземайки предвид продължителната еволюция на технологиите. Ако успеем да я разберем и приложим правилно, ще получим огромен потенциал, позволяващ ни продължително увеличение в ефикасността и развитието на услугата Фасилити мениджмънт.

Освен това, производството и дигитализацията на услуги (заедно с концепцията Интернет на всичко) е също фундаментален стълб на тенденцията „Индустрия 4.0“ (така наречената Четвърта Индустриална Революция).

0%
от европейските производители вече считат Индустрия 4.0 за огромна възможност
0%
са очаквали решения „взети от данни“, да се включат в производствения процес до 2020 година

Експерти пресмятат, че 20 милиарда IoT устройства ще се използват до 2020 година

0

Добрият екип е наистина жизненоважен за дигитализация

Минаха над седем години, откакто за първи път се сблъсках с FM системи тук в ОКИН ФАСИЛИТИ, и честно мога да кажа, че оттогава тази област специално направи огромна стъпка напред.

Започна с просто много лесни Информационни бюра, отговарящи на запитванията на клиенти. Несъмнено, имаше вече опити да се добавят разходи за наблюдение (и свързаните с одобрение процедури) или да се включи обичайна законоизискуема проекция на задачи, въпреки че това не бяха нищо друго освен така наречените „бейби решения“.

Мартин Полепил
IT&S Мениджър в ОКИН ФАСИЛИТИ

Употреби на технологиите от ОКИН ФАСИЛИТИ в процеса на дигитализация

Ние вярваме, че систематичното събиране на данни и последвалият им анализ винаги не само ще подобряват ефикасността, но и ще предизвикат продължително увеличение на удовлетворението на клиентите.

Това е целта зад създаването на нашите нови технологии.

HD/PSI

Уникални инструменти за ефективно управление и измерване на услугите, доставени от техническо управление.

ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА – INTERNET OF THINGS (IoT)

ОКИН ФАСИЛИТИ вече са проактивни при използването на Интернет на нещата с цял набор наши клиенти.

Нашите клиенти вече са запознати с преимуществата на дигитализацията

В момента, IoT функции са вкарани в дузини заводи на наши клиенти.

Дигитализацията може да бъде крайно полезна и за Вас

Интересуват ли Ви преимуществата на дигитализацията с нашите услуги? Свържете се с нас. Ние ще сме щастливи да насрочим среща, за да Ви предоставим допълнителни подробности относно тази тема.