Интернет на нещата

Открийте сами как ОКИН ФАСИЛИТИ е била проактивна при използването на IoT при голям набор от нашите клиенти. Наистина действа.

За какво се отнася понятието Интернет на нещата (IoT)?

По-просто говорейки, системата може да се опише като свързване на индивидуални устройства чрез Интернет в отсъствието на човешко същество. Принципно, данни се събират от различни сензори и се споделят чрез Интернет за по-нататъшна обработка и оценка.

Експерти пресмятат, че ще се работи с 20 милиарда IoT устройства по света до 2020 година.

Как се използва Интернетът на нещата от ОКИН ФАСИЛИТИ?

Геозониране

Система за проверка на местоположението на служителя

Машинно проследяване

Система за наблюдение на мобилни машини

Управление на активи

Система за наблюдение състоянието на технически устройства

Смарт сензори

Система за наблюдение на технически устройства

Термо контрол

Система за дистанционно наблюдение на определени устройства

Дистанционно измерване

Система за дистанционно измерване на измерващи устройства

Смарт почистване

Система за график на динамично почистване

Проверка на почистването

Система за проследяване присъствието на чистещи оператори

Тествана и стабилна комуникационна среда

Специално разработени за Интернет на нещата, функцията за комуникационните технологии, които сме използвали (LPWAN), по-точно с изключително ниска консумация на електричество, дълготрайна работа на батерията, прехвърляне на малко количество данни и дълъг обхват на покритие. Несъмнено, тези качества гарантират, че устройствата са практически без поддръжка.

Sigfox

Изключително ниска консумация на електричество
Ниска покупна цена
Прозрачен роуминг

Теснолентов IoT

Силно проникване на звука
Двустранна комуникация
Покритие в цялата страна (CR)

Геозониране

Геозонирането, също наречено Проверка за верижно участие, е наблюдението на системата върху местоположението на служители (т.е. дали са на възложените места). Наблюдението се осигурява чрез мобилен телефон на фирмата, който изпраща данни за времето и местоположението, използвайки GPS. Следователно, то ни набавя информация за съответното местоположение на служител и времето, в което е пристигнал и заминал.

Машинно проследяване

Също известно като наблюдение на мобилни машини. Машинното проследяване наблюдава позицията и активността (мото часове) на всяка машина, интегрирана в системата. Наблюдението на позиция се прави чрез принципа на акселерометър в комбинация с инструмент за геолокация Sigfox. За да се увеличи нивото на прецизност, се използва и стандартен GPS при обекти на открито. Тогава мрежата на Sigfox изпраща данни за по-нататъшна обработка. Наблюдаващите устройства се захранват от батерии с дълъг живот. Освен това, данни се събират и относно ползването на машината във времето, за да се изчислят моточасове: така позволявайки по-добро изчисление на износването на машините за оптималното им разпределение.

Управление на активи

Като част IoT, QR или NFC кодове се използват, за да се надпишат индивидуалните устройства, позволявайки да се пази повече информация за разпознаване на устройството, както и данните от последния отзив. След това, данните могат да се разчетат чрез мобилно устройство и офлайн.

Смарт сензори

Специални сензори се използват за дистанционно наблюдение, напр. на температурата и влагата в съответната стая, температурата на водопровода, както и измерване нивата на шумни емисии или идентифициране на риска от потенциално наводнение. Принципно, услугата включва поставяне на сензори на съответните технологии в котелните помещения, за да се осигури дистанционно наблюдение на областта. След това данните се изпращат чрез GPS; сензорите се захранват с електричество.

Термо контрол

Ние използвахме термографски камери, за да увеличим възможностите за Смарт сензори: те са подходящи за определени работни места, изискващи цялостно наблюдение на температурата за индивидуалните устройства като котелни помещения или разпределителни табла с висока нужда от енергия. Напредналите термографски камери, комбинирани с други сензори, са способни да измерят температурите на различни места в котелното помещение и да отговорят с гъвкавост в случай, че домакинското устройство е било завишено. Освен това, има и начин да се наблюдават отклоненията от обичайната работа в котелното помещение, като така се позволява ранна идентификация на проблем.

Дистанционно измерване

Дистанционното измерване гарантира дистанционно наблюдение на измерващи устройства, за да се предостави на клиента поглед върху всекидневните консумации или дори консумации по различно време на деня без нужда от визуално измерване. В последствие, това позволява ранна идентификация на възможните отклонения или инциденти и предотвратява огромни финансови загуба (напр. в следствие от водни течове и т.н.). В този случай също данните се прехвърлят чрез мрежа Sigfor; измерващите сензори се захранват с батерии.

Смарт почистване

Фундаменталната функция на Смарт почистването се описва най-добре с понятието „динамично почистване“. Използвайки движение и CO2 сензори, то позволява наблюдение на истинската употреба на помещенията (напр. стаи за срещи, складове и т.н.) и, като резултат, разполагането на почистващ персонал ефикасно. На практика, това означава по-често почистване на често използваните стаи при не толкова често почистване на тези стаи, които не се използват толкова много. Освен това, ние можем да отговорим гъвкаво на временни уговорки, ако е приложимо: т.е. идентифициране на случай, когато се състои извънредна конференция в залата за съвещания, която не се е използвала толкова често и временно увеличаване на честотата на почистване.

Проверка на почистването

Проста, но все пак ефикасна система за присъствие на почистващия персонал.

1

Служителите натискат копчето ВХОД...

2

...и поставят чиповете си в кутията.

3

Когато напускат, те просто натискат копчето НАПУСКАНЕ...

4

...и отново просто поставят чиповете си на устройството.

Така се осигурява перфектният поглед за координатора
Координаторите могат да се консултират с доклада по всяко време, за да проверят настоящото присъствие на персонала в клоновете под тяхна отговорност. Освен това, ще открият и график време за почистване. В случай, че график времето вече е започнало, на координатора се предоставят следните данни:

Свържете се с нас

И питайте за още информация относно решенията, които предоставяме, използвайки функциите на IoT.