Digitalizace v OKIN FACILITY představena na konferenci FM Camp 2018 v Popradu

OKIN FACILITY se aktivně účastnil odborné konference FM Camp v Popradu na Slovensku se zaměřením na nové technologie a jejich přínos pro obor FM.

Přednášku měl Ing. Tomáš Polák, který v oboru FM pracuje od roku 2000. V OKIN FACILITY, která byla založena v roce 1993, působí již osm let. V presentaci připomněl vývoj OKINu od roku 2003, kdy Mgr. Michal Jelínek koupil společnost, ta měla tenkrát 200 zaměstnanců v Praze a okolí. Nyní má více než 2000 pracovníků v 6 zemích regionu CEE.

Od roku 2009 je OKIN členem European Customer Synergy (ECS), mezinárodního joint-venture, kde je téměř z každé země v Evropě členem a podílníkem jedna soukromá firma. Společnost vyrostla na technické správě a postupně vybudovala divizi úklidu, ostrahy, péče o zeleň, recepce apod. OKIN FACILITY letos slaví 25. výročí založení a za tu dobu se mnohé změnilo, zejména díky digitalizaci, IoT a průmyslu 4.0. Základem veškerého vývoje vpřed je sběr dat, jejich vyhodnocování a využívání pro další zkvalitňování služeb.

Obecně na trhu zhruba 67 % evropských výrobců považuje průmysl 4.0 za velkou příležitost. Facility Management sice není průmysl ani výroba, nicméně příležitosti jsou zde také. Proto se OKIN FACILITY ubírá tímto směrem: 83 % výrobních firem se rozhoduje na základě dat a totéž se děje ve službách. V roce 2020 by mělo být 20 mld. technických zařízení připojeno na IoT.

OKIN FACILITY staví digitalizaci na systému Drive!, první z pilířů, který si OKIN sám vyvíjí a vytváří. Zahrnuje systém pro řízení dodávky služeb a pro řízené zvyšování produktivity práce na zakázkách. Skládá se ze dvou součástí: HelpDesk systému na reaktivní údržbu a provozního systému CAFM (pasportizace, plánování, preventivní údržbu). Jde tedy o preventivní a reaktivní službu na mobilní platformě. Technici mají plánované i neplánované úkoly propojené s aplikací v mobilním telefonu. Kdo je nejblíže, tomu je přidělen úkol a měří se, kolik času mu jeho splnění zabere.

Druhým pilířem je IoT. V šesti zemích se OKIN stará o 3 500 objektů v rámci síťových či lokálních zakázek. V systému CAFM je zavedeno 14 500 zařízení, za týden je provedeno 18 000 úkonů, ať už je to výměna žárovky, či vizuální revize kotelny. Všechna data jsou sbírána a analyzována, údaje jsou porovnávány ze stejných typů budov a podobných zařízení. V konečném důsledku dochází k efektivnějšímu plnění úkolů.

OKIN pracuje na osmi hlavních technologiích. Některé používá již delší dobu, jiné teprve testuje. Podrobné info o nich naleznete na našich stránkách o IoT v OKIN Facility.

Ing. TOMÁŠ POLÁK, OKIN FACILITY