Digitalizácia v OKIN FACILITY predstavená na konferencii FM Camp 2018 v Poprade

OKIN FACILITY sa aktívne zúčastnil odbornej konferencie FM Camp v Poprade na Slovensku, so zameraním na nové technológie a ich prínos pre odbor FM.

Prednášku mal Ing. Tomáš Polák, ktorý v obore FM pracuje od roku 2000. V OKIN FACILITY, ktorá bola založená v roku 1993, pôsobí už osem rokov. V presentácii pripomenul vývoj Okinu od roku 2003, kedy Mgr. Michal Jelínek kúpil spoločnosť, tá mala vtedy 200 zamestnancov v Prahe a okolí. Teraz má viac ako 2000 pracovníkov v 6 krajinách regiónu CEE.

Od roku 2009 je OKIN členom European Customer Synergy (ECS), medzinárodného joint-venture, kde je takmer z každej krajiny v Európe členom a podielnikom jedna súkromná firma. Spoločnosť vyrástla na technickej správe a postupne vybudovala divíziu upratovania, ostrahy, starostlivosť o zeleň, recepcie a pod. OKIN FACILITY tento rok oslavuje 25. výročie založenia a za tú dobu sa mnohé zmenilo, najmä vďaka digitalizácii, IoT a priemyslu 4.0. Základom celého vývoja a napredovania je zber dát, ich vyhodnocovanie a využívanie pre ďalšie skvalitňovanie služieb.

Všeobecne na trhu, približne 67% európskych výrobcov považuje priemysel 4.0 za veľkú príležitosť. Facility Management síce nie je priemysel ani výroba, však príležitosti sú tu tiež. Preto sa OKIN FACILITY uberá týmto smerom: 83% výrobných firiem sa rozhoduje na základe dát a to isté sa deje v službách. V roku 2020 by malo byť 20 mld. technických zariadení pripojené na IoT.

OKIN FACILITY stavia digitalizáciu na systéme Drive !, prvý z pilierov, ktorý si OKIN sám vyvíja a vytvára. Zahŕňa systém pre riadenie dodávky služieb a pre riadené zvyšovanie produktivity práce na zákazkách. Skladá sa z dvoch súčastí: HelpDesk systému na reaktívne údržbu a prevádzkového systému CAFM (pasportizácia, plánovanie, preventívna údržba). Ide teda o preventívne a reaktívne službu na mobilnej platforme. Technici majú plánované i neplánované úlohy prepojené s aplikáciou v mobilnom telefóne. Kto je najbližšie, tomu je pridelená úloha a meria sa, koľko času mu jeho splnenie zaberie.

Druhým pilierom je IoT. V šiestich krajinách sa OKIN stará o 3 500 objektov v rámci sieťových či lokálnych zákaziek. V systéme CAFM je zavedených 14 500 zariadení, za týždeň je vykonané 18 000 úkonov, či už je to výmena žiarovky, či vizuálne revízie kotolne. Všetky dáta sú zbierané a analyzované, údaje sú porovnávané s rovnakým typov budov a podobných zariadení. V konečnom dôsledku dochádza k efektívnejšiemu plnenie úloh.

OKIN pracuje na ôsmich hlavných technológiách. Niektoré používa už dlhšiu dobu, iné ešte len testuje. Podrobné info o nich nájdete na našich stránkach o IoT v OKIN Facility.

Ing. TOMÁŠ POLÁK, OKIN FACILITY