Дигитализацията на ОКИН ФАСИЛИТИ е била представена на 2018 Конференция на лагера FM в Попрад, Словакия

ОКИН ФАСИЛИТИ взема активно действие в Конференция на лагера FM в Попрад, Словакия, който се е фокусирал върху висока технология и ползите й за FM индустрията.

Темата била обсъдена от инж. Томаш Полак, активен в FM индустрията от 2000 година. Той е работил за ОКИН ФАСИЛИТИ, която е била основана през 1993 година, за вече осем години. Неговият принос представил развитието на ОКИН от 2003 година, когато била придобита от инж.Михал Йелинек. По това време е имало за служители 200 души в Прага и околностите, развивайки се до над 2000 служители в 6 страни от Централна и Източна Европа оттогава.

През 2009 година ОКИН е станала член на Европейската Клиентска Синергия (ECS), международно съвместно предприятие на избрани частни фирми с почти всяка европейска страна за член и акционер. Нашата фирма, първоначално занимаваща се с технически мениджмънт, постепенно изгради отдели за почистване, сигурност, мениджмънт на открито, посрещане и т.н. Празнуваща 25-тата си годишнина тази година, ОКИН ФАСИЛИТИ е преминала през много промени от основаването си, особено благодарение на дигитализацията, IoT и Индустрия 4.0. Еволюцията й е принципно базирана на събиране на данни, оценка и по-нататъшно използване с цел подобряване качеството на услугите.

Като цяло, около 67% от европейските производители считат Индустрия 4.0 за страхотна възможност. Фасилити мениджмънтът не попада под определена индустрия или производствена област, така че той може добре да се използва. Това е причината защо ОКИН ФАСИЛИТИ са предприели стъпки в тази насока: 83% от производителите вземат решенията си, базирайки се на данни, като същите са верни на услугите. До 2020 година, 20 милиарда технически устройства ще бъдат свързани към IoT.

Дигитализацията на ОКИН ФАСИЛИТЕ беше базирана на системата Drive!, първият стълб, разработен и направен вътрешно. Тя включва системата за управление доставянето на услуги и за контролирано увеличение на продуктивността на поръчките. Има две части в системата: Система Информационно бюро за адаптивна поддръжка и операционната система CAFM (приемане на стока, проектиране, превантивна поддръжка), осигурявайки така превантивни, както и адаптивни услуги на мобилна платформа. Както задачите по график, така и без график са свързани с приложение в мобилните телефони на техническите работници. Задачата е възложена на работник, намиращ се на най-близкото разстояние и времето за извършване на задачата е изчислено.

IoT представлява вторият стълб. ОКИН е отговорна за 350 съоръжения, намиращи се в 6 страни, както и част от мрежови и местни поръчки. CAFM системата регистрира 14500 устройства, докато седмичният обем от работни акаунти е за 18000 задачи, независимо дали ще е смяна на крушка или проверка на котелно помещение. Всички данни се събират и анализират, сравнявайки идентичните видове сгради и съоръжения, което, като резултат, гарантира по-ефикасно извършване на задачата.

ОКИН се е занимавала с осем основни технологии: някои от тях на дългосрочна база, докато някои други просто са тествани. За повече информация посетете раздел IoT на уебстраницата на ОКИН ФАСИЛИТИ.

Инж. ТОМАШ ПОЛАК, ОКИН ФАСИЛИТИ